Բակալավրիատ  

Միջազգային հարաբերություններ

Քաղաքագիտություն

Իրավագիտություն

  Մագիստրատուրա  

Միջազգային հարաբերություններ

Միջազգային հարաբերություններ և դիվանագիտություն

 

Իրավագիտություն

 

Առողջապահական իրավունք

Քրեական իրավունք և դատավարություն

Новости
Газета РАУ
RAU.TV