График Экзаменационной (Летней) Сессии

Русский сектор 

Бакалавриат 

 1. Юриспруденция (очная форма)
 2. Международные отношения
 3. Политология

Магистратура 

"Международные отношения"
 1. Международные отношения и дипломатия (очная форма обучения)
 2. Международные отношения и дипломатия (очно-заочная форма обучения)
 3. Contemporary Diplomacy and International Affairs
"Политология"
 1. Национальная безопасность, Прикладная политология (очная форма обучения)
 2. Национальная безопасность (очно-заочная форма обучения)
"Юриспруденция"
 1. Очная форма обучения
 2. Заочная форма обучения

Հայկական բաժին

Բակալավրի աստիճան

 1. Իրավագիտություն (առկա ուսուցում)
 2. Իրավագիտություն (հեռակա ուսուցում)
 3. Միջազգային հարաբերություններ (Առկա ուսուցում)
 4. Միջազգային հարաբերություններ (հեռակա ուսուցում)
 5. Քաղաքագիտություն (Առկա ուսուցում)
 6. Քաղաքագիտություն (հեռակա ուսուցում)

Մագիստրոսի աստիճան

 1. «ԳՈՐԾԱՐԱՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ» (առկա ուսուցում)
 2. "ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ" (հեռակա ուսուցում)
 3. "ԳՈՐԾԱՐԱՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ" (հեռակա ուսուցում)
 4. Կիրառական քաղաքագիտություն (առկա ուսուցում)