График Экзаменационной (зимней) Сессии

Русский сектор 

Бакалавриат 

 1. Юриспруденция (очная форма)
 2. Международные отношения
 3. Политология

Магистратура 

"Международные отношения"
 1. Международные отношения и дипломатия (очная форма обучения)
 2. Международные отношения и дипломатия (очно-заочная форма обучения)
 3. Contemporary Diplomacy and International Affairs
"Политология"
 1. Национальная безопасность, Прикладная политология (очная форма обучения)
 2. Национальная безопасность (очно-заочная форма обучения)
"Юриспруденция"
 1. 1 курс, очная форма обучения
 2. 2 курс, очная форма обучения

Հայկական բաժին

Բակալավրի աստիճան

 1. Իրավագիտություն (առկա ուսուցում)
 2. Իրավագիտություն (հեռակա ուսուցում)
 3. Միջազգային հարաբերություններ (Առկա ուսուցում)
 4. Միջազգային հարաբերություններ (հեռակա ուսուցում)
 5. Քաղաքագիտություն (Առկա ուսուցում)
 6. Քաղաքագիտություն (հեռակա ուսուցում)

Մագիստրոսի աստիճան

 1. 1 կուրս, առկա ուսուցում 
 2. 2 կուրս, առկա ուսուցում 
 3. 2 կուրս, հեռակա ուսուցում 
 4. Прикладная политология