Բակալավրիատ  

Իրավագիտություն (հեռավար ուսուցում)

Միջազգային հարաբերություններ

Քաղաքագիտություն

Իրավագիտություն

 

  Մագիստրատուրա  

 
Իրավագիտություն (հեռավար ուսուցում)
 
 
Իրավագիտություն հեռակա (հեռավար ուսուցում)
 
 
Ш

Միջազգային հարաբերություններ

Միջազգային հարաբերություններ և դիվանագիտություն

 

 

Իրավագիտություն

Առողջապահական իրավունք

Սահմանադրական իրավունք, պետության և իրավունքի տեսություն

  • 1 կուրս 

Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն

  • 1 կուրս 

Քրեական իրավունք և դատավարություն

Գործարարական իրավունք

Новости
Газета РАУ
RAU.TV