Բակալավրիատ  

Իրավագիտություն  (հեռավար ուսուցում)
 

Միջազգային հարաբերություններ

Քաղաքագիտություն

 

 

Մագիստրատուրա

 
Իրավագիտություն (հեռավար ուսուցում)
 
 
Իրավագիտություն հեռակա (հեռավար ուսուցում)
 
1-2 կուրս
 
Ш

 

 


 

Новости
Газета РАУ
RAU.TV